Ödeme Notifikasyonu

Bu bölüm içeriği çok yakında yayınlanacaktır.

Ödeme notifikasyonu

PN (asenkronlarda default, senkronlarda isteğe bağlı) + Fraud + Ref.WireTr. İptal/İade notif. (asenk def, senk ist bağlı) Match string / HTTP 200 -> tekrar deneme

Ödeme notifikasyonları sizden başarılı yanıt almadıkça tekrar tetiklendiğinden, notifikasyonlar için mutlaka "mükerrerlik kontrolü" yapılmalıdır. Bunun için iş ihtiyacına göre farklı kriterler uygulanabilir ancak benzersiz değer olarak "systemTransId" değerinin baz alınması önerilir. "orderId" satış-iptal-iade işlemleri için aynı olabillmekte, bazı durumlarda işyerleri satış işlemlerinde de aynı orderId ile farklı denemeler yapabilmektedir.