Müşteri Sorgu ve Teyit

Bu bölüm tam içeriği çok yakında yayınlanacaktır.

Müşteri bilgileri sorgu ve teyit dış yönlü servis yapısı

Lidio işyeri paneli üzerinden kullanımlarda, işyeri kullanıcılarınızın müşteri kayıtları eklerken hata ihtimalini en aza indirgemek, hatalı (sistemlerinizde yer almayan) müşteri kayıtlarının oluşmasını engellemek amacıyla Müşteri Bilgileri Sorgu ve Teyit servis yapısını kullanabilirsiniz. Ön tanımlı yapıya uygun hazırlayacağınız servis yoluyla, söz konusu müşteri kaydı oluşturulmak istendiğinde Lidio -> işyeri servisinizden sorgu yapacak, teyit alması halinde kaydı ekleyecek, ret aldığında kaydı oluşturmayacaktır.

Müşteri Bilgileri Sorgu ve Teyit servis yapısı ile:
Lidio işyeri paneli üzerinden müşteri kaydı oluşturulmak istenen kullanım senaryolarında, oluşturulacak kayıttaki bilgilerin işyeri sistemlerinizle uyuştuğu kontrol edilir.
Sunacağınız teyit servisinin onay verdiği kayıtlar Lidio sisteminde oluşturulabilir, onay almayan kayıtlar oluşturulmaz.
Bu sayede gerek İşyeri Ödeme Portalı girişi amaçlı, gerek İşyeri Paneli üzerinden manuel fonksiyonların (link gönderim, tahsilat, vb.) kullanımında Lidio'daki ve işyerinizdeki müşteri kayıtlarının tutarlığı temin edilir.

Lidio İşyeri Ödeme Portalı

Lidio işyeri ödeme portalı ile online tahsilat gerçekleştirmek istediğiniz tüm B2B veya B2C projeler için, dakikalar içerisinde tamamen işyerine özel bir tahsilat portalına sahip olabilirsiniz.